Small Log Processing

PAMETNA LINIJA ZA PRERADU TANKE OBLOVINE-SLP 2

PAMETNA LINIJA ZA PRERADU TANKE SA NPREDNOM AUTOMATIZACIJOM ZA NAJVEĆE ISKORIŠTENJE TRUPACA UZ NAJMANJE TROŠKOVE PRERADE

Dobijte cijene i informacije!

SLP2 je viši stepen linije koja nudi više automatizacije i  mogućnosti da se troškovi prerade malih i srednjih trupaca do 400 mm promjera, smanje.

Linija s može složiti na više raznih načina zavisno od zahtjeva prerade i investicija. 
Dva do tri radnika supješno poslužuju i rukuju sa automatiziranom SLP2 linijom. Upravljačko mjesto smještano na početku linija daje glavnom pilaru potpuni pregled rada i sve su mu komande na dohvat ruke.


       SLP2 linija:

     • Jeftinija je od sličnih linija 
     • Mali instalacioni troškovi i potrebe
     • Ima manje otpada a više proizvoda
     • Ima manju potrošnju struje
     • Jeftinije održavanje

SLP2 je vrhunsko rješenje za smanjenje troškova i povećanje dobiti automatizacijom prerade drva

 

 

SLP2 Video

Video kupaca

TEHNIČKI PODATCI

Snaga
 TVS-SC2.4L 2 x 11 kW Električni
2 x 7 kW Električni
 SHS 11 kW Električni
15 kW Električni
18.5 kW Električni
 HR700 11 kW Električni
15 kW Električni
18.5 kW Električni
 Priključak električne energije 400 V / 50 Hz, 3Ph
Rezne osobine
 Najmanji promjer trupca 150 mm
 Največi promjer trupca 400 mm
 Najmanja duljina trupca 1.2 - 2.4 m
 Največa duljina trupca 2.4 - 3.6 m
 Najmanja širina piljenja 70 mm
 Največa širina piljanja 250 mm
Osobine pilanske glave & mogućnosti
 Standarna oprema TVS - Twin Vertical Saw
SVS - Single Vertical Saw
SHS - Single Head Saw
HR500 or HR700 - MultiHead Resaw
 Oprema po želji Utovar: Rampa za trupce,
               Postolje za trupce,
               Nagnuto postolje trupaca
Beskonačne trake: Stol za razvrstavenje,
                   Stol sa rolicama
 Automatski okretač trupaca
Listovi tračnih pila ( Duljina & Širina)
 TVS-SC2.4L 4.67 m x 32-38 mm
 SHS 4.67 m x 32-38 mm
 HR500 4.01 m x 32-38 mm
 HR700 4.67 m x 32-38 mm
Potrebe pilane
 Duljina 28 m
 Širina 8 m
 Visina 2.15 m

SLP2 Layouts

OSOBINE POSTROJENJA PRERADE TANKE OBLOVINE

TVS


TVS dostruka okomita tračna pila rabi pile uskog propiljka da skine sa obe strane obradka do 400 mm promjera po okorak.
TVS je isplativ, višenamjenski stroj čvrsto napravljen za pouzdani rad godinama.  TVS radi I kao samostalni stroj ili koji se uklapa u postojeće pilanske linije. 

čitaj više


TVS V POGON


V-sustav beskonačnog lančanika nosi trupac jedan po jedan kroz TVS. Pritisne vodilice sa šiljcima stabiliziraju trupac. Razmaci zuba na beskonačnoj traci mogu se podesiti prema standardnim duljina trupca. To je dobra mogućnost za ravne trupce standardnih duljina.

čitaj više


TVS NAZUBLJENI LANČANIK 


Nazubljeni lančani ulazni sustav sa teškim nazubljenim gornjim pritisnim valjcima dodaju veliku stabilnost trupcu pri prolazu kroz TVS.  
Trupci se mogu natovarivati na beskonačni lanac sa razmakom ili bez razmaka izmađu njih. Ova mogućnost je idealno rješenje povaćanja proizvodnosti sa ravnim ili zakrivljenim trupcima.
Izlazni stol ima tri mogućnosti za rukovanje okorkom.

čitaj više


To je kvalitetna jednolisna tračna pila napravljena da radi dan za danom sa minimalnim održavanjem. Zbijene konstrukcije lako se uklapa u visoko proizvodne linije prerade trupca.



HR500 je idealni stroj za tvrtke koje traže dostupnu višelisnu raspiljivačicu, koja  prati rast proizvoddnje. Sa jednom pa do šest tračnih pila, HR500 u modularnoj izvedbi može raspiliti u jednom prolazi 6 piljenica I jedan okorak. Za prizme kraće od 1.2 m ili za izvijene prizme sa unutarnjim naprezanjima, mogu se dodati čelični pritisni valjci.  

čitaj više


EG300 ujedinjuje funkcije okrajčivača i višelisne paralice u jednom stroju. EG300 povećeva iskorištenje građe iz svake piljenice te povećava ukupnu proizvodnost pilane za 20-30%.

čitaj više

OPREMA ZA RUKOVANJE TRUPCIMA

UTOVARNA RAMPA

Napravljena je da olakša donos trupaca viljuškarom. Povećava količinu trupca na postolju smanjujući česte dotovare trupaca.


VALJČANI TRANSPORTERI

CR1


Valjčani transpoteri sa pogonom - 600 mm širine

CR1 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        600 mm

Duljina
                        1.8 m
                        3.6 m
                        5.4 m
                        7.2 m
                        9.0 m
Produžetak
                        za pogona
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CR2


Valjčani transpoteri sa pogonom - 1000 mm širine

CR2 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        1000 mm

Duljina
                        1.8 m
                        3.6 m
                        5.4 m
                        7.2 m
                        9.0 m
Produžetak
                        za pogona
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC

CR3


Valjčani transpoteri sa pogonom - 1300 mm širine

CR3 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        1300 mm

Duljina
                        1.8 m
                        3.6 m
                        5.4 m
                        7.2 m
                        9.0 m
Produžetak
                        za pogona
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC

CR4


Valjčani transpoteri sa sustavom za centriranje bez pogona - 1000 mm širine

CR4 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        1000 mm

Duljina
                        1.8 m
                        3.6 m

CR5


Valjčani transpoteri sa sustavom za centriranje bez pogona - 1000 mm širine

CR5 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        1000 mm

Duljina
                        1.8 m
                        3.6 m

CR6


Valjčani transpoteri sa sustavom za uzdužno pozicioniranje - 600 mm širine

CR6 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        600 mm

Duljina
                        1.8 m
                        3.6 m
                        5.4 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CR7
unit


Valjčani transpoteri sa sustavom za uzdužno pozicioniranje – kompletna linija

CR7 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        1000 mm
                        1300 mm
Duljina
                        2.4 m
                        3.6 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CR8


Valjčani transpoteri sa sustavom za centriranje – kompletna linija

CR8 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        1000 mm
                        1300 mm
Širina
                        2.4 m
                        3.6 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


LANČANI TRANSPOTERI

CC1


Poprečni lanšnik za odvajanje trupaca

CC1 TEHNIČKI PODATCI
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CC2


Lančani transporter za pogonom

CC2 TEHNIČKI PODATCI
Duljina
                        2.7 m
                        4.7 m
                        6.7 m
Produžetak
                        za pogona
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CC3


Lančani transporter sa razdvajivačicom piljenica

CC3 TEHNIČKI PODATCI
Duljina
                        2.7 m

Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CC4


Lančani ulazni transporter za okrajke sa pogonom

CC4 TEHNIČKI PODATCI
Duljina
                        3.6 m
                        5.4 m
                        7.2 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CC5


Lančani vodoravno transporter sa pogonom

CC5 TEHNIČKI PODATCI
Duljina
                        3.6 m
                        5.4 m
                        7.2 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CC6


Lančani transporeter – odvoz okrajaka iza CC1

CC6 TEHNIČKI PODATCI
Duljina
                        3.6 m
                        5.4 m
                        7.2 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


TRANSPORTNE GUMENE TRAKE

CB1


Transporter sa gumenom trakom i pogonom

CB1 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        380 mm

Duljina
                        2.0 m
                        4.0 m
                        6.0 m
Produžetak
                        Za pogona
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CB2


Transporter sa gumenom trakom i pogonom

CB2 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        600 mm

Duljina
                        2.0 m
                        4.0 m
                        6.0 m
Produžetak
                        Za pogona
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CB3


Nagnuta beskrajna

CB3 TEHNIČKI PODATCI
Širina
                        1250 mm

Duljina
                        5.7 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


CB5


Transporter sa gumenom trakom iza CC1

CB5 oltaža
Duljina
                        2.4 m
                        3.6 m


UTOVARNE RAMPE

LD1


SLP utovarna rampa

LD1 TEHNIČKI PODATCI
Duljina
                        12 m
                        20 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC
Broj lančanika
                        2 Lančanici
                        3 Lančanici


LD2


Pilansko postolje za trupce

LD2 TEHNIČKI PODATCI
Duljina
                        12 m
                        20 m
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC
Broj lančanika
                        2 Lančanici
                        3 Lančanici


LD3


SLP nagnuto ulazno postolje

LD3 TEHNIČKI PODATCI
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


LD4


SLP nagnuto ulazno postolje za TVS SC

LD4 TEHNIČKI PODATCI
Voltaža
                        400 V AC
                        460 V AC


Uspješne priče kupaca

Korak po korak

Korak po korak

Postupni razvoj - ta filozofija je pomogla hrvatskoj tvrtki za prerada drva tvrtka KOŠĆAL d.o.o. izrasti u velikog proizvođača paleta i briketa.