Razmetačice zubi tračne pile

BMT300 - Wood-Mizer pneumatksa jednostrana automatska razmetačica zubi pila

BMT300 je industrijski razmetač zubi za profesionalne oštračnice i velika pilanska postrojenja. Najveća širina lista tračne pile je 75 mm a brzina razmetanja je do 25 zuba u minuti.  BMT300 pneumatski pogonjen razmetač zubi daje točtnost i jednakost  svim zubima. Na računalnom ekranu su prikazani svi podaci i alat za dijagnosticiranje. Jednostavo namjesti pilu i pokreni razmetač u načinu rada po želji. Kad je jedan strana završene, izvrni list pile, namjesti razmetač i gurač u drugom smjeru.

Nekoliko raznih načina rada daje ovom razmetaču mogućnost promjene parametara rada. Kontrolni način jednaostavno provjerava vrijednost razmetanja. Redovni način prvo odredi uzorak razmetanja, te prerazmetnute zube autmatski vrati natrag. Nakon što je pile razmetnuta, razmetač se zaustavi, ili još jednom provjeri dali je razmetnutost ispravna. Mogu se podestit tolerance za najmanju i najveću razmetnutost.  

BMT300 smišlje da radi zajedno sa BMS500 oštrilicom za pilane sa višelisnim raspiljivačicama i za servisne centre oštrenja čiji je posao temeljen na oštrenju listova pila.BMT250 - Wood-Mizer automatska dvostrana razmetačica zubi pila

Dvostruki razmetač BMT250 poluautomatski razmeće zube obje strane lista pile sa visokom kvalitetom i učinkom.

BMT250 opremaljen je sa elektromotornim pomakom koji pomiće list pile naprijed sve dok svi zubi nisu razmetnuti. BMT250 može razmetati zube listova pila od 25 pa do 75 mm širine kao i razmake zubi od 13 do 31 mm. BMT250 upravljan je sa centralne upravljačke ploče koja ima brojač zubi i odmah se zaustavi kad su svi zubi razmetnuti. Mikrometer precizno mjeri razmetnutost svakog zuba i ime osigurava točnost i spremnost pile da pili kao nova.BMT200 - Wood-Mizer ručna dvostrana razmetačica zubi pila

Razmetni zube obje strane lista pile odjednom jednostavno za ručnim razmetačem  BMT200, i tome pomogni povećanju vijeka naoštrenosti lista pile i ostvari najtočniji rez u drvu.

BMT200 je napravljena kao materijalno dostupni razmetač.  Jednostavno okretom ručnog vitla razmetni oba zuba odjednom i pomakni list pile za korak naprijed.

BMT200 razmeće zube pile širina od 22 do 75 mm i razmaka vrhova 13 do 32mm sa finim podešavanjem razmaka.Mikrometer precizno mjeri razmetnutost svakog zuba i ime osigurava točnost i spremnost pile da pili kao nova.BMT150 - Wood-Mizer jednostavna dvostrana razmetačica zubi pila

Razmetni zube obje strane lista pile odjednom jednostavno za ručnim razmetačem BMT150,  i tome pomogni povećanju vijeka naoštrenosti lista pile i ostvari najtočniji rez u drvu.

BMT100 je napravljen za dostupno razmetanje zubi pile. Kad pilar povuče ručicu natrag on time odjednom razmetne dva zuba a kada gurne ručicu naprijed pomakne list pile za razmetanje nova dva zuba. Taj se ciklus ponavlja sve dok nisu svi zubi razmetnuti i nema potrebe za izvratanjem lista pile. 

BMT150  razmeće zube pile širina od 22 do 75 mm i razmaka vrhova 13 do 32mm sa finim podešavanjem razmaka.Mikrometer precizno mjeri razmetnutost svakog zuba i ime osigurava točnost i spremnost pile da pili kao nova.BMT100 - Wood-Mizer jednostavna razmetačica zubi pila

BMT100 je jednostavna, točna i dostupna razmetačica vrhova zubi tračne pile.
Jednostavno ručno pomići list pile i razmetni zub po zub sa jedne strane. Mikrometer precizno mjeri razmetnutost svakog zuba i ime osigurava točnost i spremnost pile da pili kao nova. Kad je jedna strana razmetnuta izvrni list pile i ponovi postupak na drugoj strani.

Podesivi držači pile omogućuju rukovanje sa 25 do 50 mm širokim tračnim pilama i isporučuju se spremnim za držanje raznih profila zubi. Točka razmetanja može se podesiti prema želji i potrebi.
Za samostalne pilare sa manjom količinom prerade ali koji žele imati stalnu razvraku, BMT100 je idealan stroj za tu svrhu.