Kuke za okretanje

Ove tradicionalne kuke za okretanje trupaca su potreba pri svakoj pilani. Rabe za za okretanje, podizanje, pomicanjei pridržavanje trupca na pilani i oko pilane. Naše kuke za okretanje su napravljene od posebno otvrdnutog čelika sa 1,2 m ručkom iz hickory drveta. Uobičajena potreba je dvije kuke za osnovno rukovanje trupcima.