LubeMizer vodeno podmazivanje listova pila

Bez ispravnog podmazivanja, pojedine vrste trupaca se teško pile, jer sokovi se lijepe na list pile i uzrokuju smanjenje efikasnosti piljenja. LubeMizer sustav pomaže održavanje lista pile čistim za glatko piljenje.

Sa ugrađenom podesivom kontrolom protoka i pumpe nanosi posebne podnazivajuće tekućine na obje strane ilsta pile. LubeMizer dodaci se mogu rabiti u malim količinama kaj je malo naslaga na pili ili  uporabiti u stalnom dotoku kad je velika naslaga biljnog soka.