Pokrovi pilane

Zaštiti svoju investiciju sa visoko kvalitetnim pokrovima koji su podešeni za sve naše pilane. Ovi čvrsti pokrovi su napravljeni iz visoko kvalitetnog, vlaknom ojačanog materijala, te dolaze sa metalnim prstenovima i gumenim zategačima predviđenim za jaki vjetar. Jedan pokrov (CC) štiti glavu stroja, motor, upravljače kontrole, te motor naprijed-natrag. 

*CC nije predviđen za uporabu pri velikim brzinama prijevoza.