Predrezač

Pošto je često kora trupaca prepuna prljavština, mulja, pijeska, predrezač je iznimno potreban da produlji životni vijek lista tračne pile. Predrezač urezuje utor na kori trupca i time čisti ulaz za list tračne pile.Pogonjen snažnim motorom sigurno urezuje utor. List pile ostaje više vremena oštar i u dobrom stanju između oštrenja. Timse se produljuje vijek trajanja. Čim se manje vreme potroši na promjene i oštrenje, time je više vreman ostalo za piljenje.   

Predrezać je namijenjen za modele LT40 I LT70 pilana.


Svaka LT15 I LT20 pilana se isporučuje ožičena i pripremljena za ugradnu predrezača, koji produljuje životni vijek listova pila jer ćisti trupac.