Produžetak postolja

Manual

RUČNO

Većina Wood-Mizer pokretnih pilana može ispiljivati bilo koju dužinu trupca. Dodatkom 1,8 m ili 3,6 m ili 7,2 m produžetaka na postojeće postolje, ispiliti će super dugačke trupce sa lakoćom.

Produžeci postolja nisu samo korisni za piljenje jednog trupca. Puno pilara rabi extra dugačka postolja za utovar dva trupca koje pili u jednom prolazu, drastično povećavajući proizvodnost. To je uobičajeno na mjestima gdje dodatni radnik namješta trupce, dok se pilar koncentrira na samo piljenje.
 
BX0.5 – 500mm produžetak
BX6 - 1.8 m produžetak
BX12 - 3.6 m produžetak
BX24 - 7.2 m produžetak


HIDRAULIKA

Produžeci postolja sa hidraulikom su pripremljeni za modele LT20, LT40 I LT70 pilane sa "M" postoljem.

Hydraulic Log Handling Equipment Kits for MBX12 Bed Extensions

 Funkcija rukovanja trupcima \ Oznaka 12M 12H1 12H2 12H3 12H4 12H5 12H6
 Ručni bočni nasloni      • (2)            
 Ručna stega            
 Hidraulični bočni nasloni na "M" postolju      
 Hidraulični bočni naslon        • (2)      • (2)      • (2)      • (2)      • (2)      • (2)
 Pogonjeni valjci za konične trupce          • (2)
 Srednja stega      
 Okretač trupaca        
 Pritezna stega na postolje
       
 Postolje trupca            

Hydraulic Log Handling Equipment Kits for MBX24 Bed Extensions

 Funkcija rukovanja trupcima \ Oznaka 24M 24H1 24H2 24H3 24H4 24H5 24H6
 Ručni bočni nasloni      • (3)            
 Ručna stega            
 Hidraulični bočni naslon
       • (3)      • (3)      • (3)      • (3)      • (3)      • (3)
 Pogonjeni valjci za konične trupce          • (2)
 Srednja stega      
 Okretač trupaca        
 Pritezna stega na postolje
       
 Postolje trupca