Računalo

Elektronički sustav računala

Piljenje drva tijekom dana zahtijeva puno mjerenja i računanja, i tim se smanjuje proizvodnost. Wood-Mizerovo elektroničko računalo Setworks izbacilo je procjene iz piljenja i povećalo učinke. Uporabom Setwork sustava, pilar više ne treba da posebo izračunava što je ispilio i što je preostalo za piliti. Sve što je potrebno da namjesti željenu debljinu piljenice i poče piliti.ACCUSET

Accuset značajno povećava operativne mogućnosti koje daju Simple Setwork i PLC računala. Uz dodatatk 16 programirajućih memorija, taj sustav ima 4 opreraciona načina rada.

  •      • Ručni način rada: sustav radi poptuno ručno.
  • •  Automatski gore/dole:  svaki pomak na gore dole/sklopki podiže ili spušta list pile na predodređenu visinu
  • •  Načina rada po uzorku: 16 stndardnih reznih izuraka može se spremiti u memoriju računala
  •  Način rada pamćenje: Sustav može zapamtiti   mjesto lista pile zadnjeg reza pri piljenju četvrtaka 

PLC elektroničko računalo

PLC elektroničko računalo je za pilane opremeljenr sa AC elektromotrima za pomak gore/dole. Vrlo slično u radu kao Simple setworks računalo sa mogućnošću dvije uprogramirane dimenzije, koje se mogu izabrati  dodirom gumba. Mogućnost predizbora standardnih dimenzija povećava učinak i točnost, te time i dobit iz pilanske prerade. PLC elektroničko računalo ima ugrađene ograničavače najniže i najveše visine lista pile te ugrađeno računar koji na temelju visine iznad postolja  omogućava piljenje sve do zadnjeg reza.


SW-PLC2

SW-PLC2 eletroničko računalo je dodatna oprema pilane koje automatski spušta list pile za predizabranu debljinu. SW-PLC2 je utemeljeno na programabilnom logičkom kontroleru (PLC), na magnetnoj traci koja daje podatak o trenutnoj visini lista pile te programabilnom upravljačkom panelu i rotacionom kontroloru brzina koji se rabi kod asinhronih motra. 


SW elektroničko računalo

SW elektroničko računalo povećava proizvodnost i točnost piljenja uporabom čvrste elektronike te brzo namješta list pile za slijedeći rez.  Rabi se na DC i AC pilanama, 
SW elektroničko računalo je jednostavno za uporabu i omogućujebrze promjene debljina piljenica bez predprogramiranja.