HR115 VODORAVNA RASPILJIVAČICA

PRODUKTIVNA I EFIKASNA JEDNOLISNA RASPILJIVAČICA

Dobijte cijene i informacije!

HR115 vodoravna raspiljivačica u standardnoj izvedbi ima više osobina I snage za visoku proizvodnost sve do 25 m/min prolaza. 

Brzo raspiljuje grede do 400 x 280 mm presjeka u standardiziranu okrajčene piljenice. Najveća debljina piljenice je 280 mm.

Visina prolaza lista pile se namješat električki a dodatno računalo je poželji. Brzina beskonačne transportne trake, zavisno od materijala koje se pili, je do 25 m/min.

Dva stantardna pritisna valjka održavaju gredu stabilnom za vrijeme raspiljivanja. Ulazni stol sa valjcima kao I izlazni stol sa valjcima te sa strane postavljen stol sa valjcima za povrat obradka za dodatni prolaz su kao oprema. Za proizvodnju skošenih piljenica (šindra), list pile se lako nakosi od 0° - 8°.


HR115 Oprema

Electric Head Up/Down

Pomak lista pile gore/dole električno
Standardna oprema za električni pomakg lista pile gore povećava proizvodnost.

Variable Speed Conveyor

Promjenljiva brzina beskonačne trake
Može se podesiti od 0 -25 m/min prema vrsti I formi drveta.

Head Tilt

Naginjajuća glava od 0° - 8°
Za proizvodnju skošenih piljenica raznih kuteva.

Cant Hold down Rollers

Kotači za pritiskanje obradka
Održavanju obradak stabilnim pri raspiljivanju.

Setworks

Računalna oprema
Poveča učinkovitost pilara sa brzim I preciznim namještanjem lista pile.

Cant Roller Table

Stolovi sa valjcima
Dodatni stolovi sa valjcima pomažu u provratu obradaka na dodatno raspiljivanje.

HR115 Video

TEHNIČKI PODATCI

Snaga
 Standard 7.5 kW Električni

 
 Mogućnosti

11 kW Električni

Rezne osobine
 Najmanja širina obradka  50 mm
 Najveća širina obradka  400 mm
 Najmanja visina obradka  10 mm
 Najmanja duljina  obradka  700 mm
 Najveća dužina obradka  Nije oganičeno.( za dulje obradke trebaju  dodatni stolove)
 Najmanja visina piljinja  6 mm
 Najveća visina piljanja 280 mm (sa prednjim valjkom)
180 mm (sa dodatnim stražnjim valjkom)
Raspiljivačke osobine
 Standard  Električni pokretač lista pile
 Beskonačna traka sa promjenljivom  brzinon
 Elekktrično pokretanje lista pile  gore/dole
 Sustav podmazivanja lista pile
 Prednji valjak za pritiskanje
 Stražnji valjak za pritiskanje
 Mogućnosti  Računalo
 Ulazni / Ravni izlazni stol
 Postrani stola za povrat obradka
 Brzina trake  0 - 20 m/min
 Naginjajuća glava  0º - 8º
Listovi tračnih pila
 Duljina  4010 mm
 Širina  32-35 mm
 Promjer kotača nosioca  lista pile  483 mm
Potrebe Raspiljivačke
 Priključak električne  energije  EH11 - 9 kW/18 A;
 EH15 - 12.5 kW/25 A;
 Odgovarajući otsis  piljevine 100 mm

Uspješne priče kupaca

Stolarska radionica specijalizirana je za izradu drvenih podnožja...

Stolarska radionica specijalizirana je za izradu drvenih podnožja...

Drveni mostovi i putokazi na javnim pješačkim stazama u Engleskoj otvaraju mogućnosti za aktivnosti na otvorenom i šetnje u prirodi.