Small Log Processing

PROMIŠLJENA PRERADA TANKE OBLOVINE SLP 1

LINIJA KOJA POVEĆEVA ISKORIŠTENJE TRUPACA A SMANJUJE INVESTICIJU I TROŠKOVE RADA.
Small Log Processing

PROMIŠLJENA PRERADA TANKE OBLOVINE SLP 2

NAPREDNA AUTOMATSKA LINIJA KOJA POVEĆEVA ISKORIŠTENJE TRUPACA I SMANJUJE TROŠKOVE RADA.