Uvođenjem Wood-Mizer TITAN, tvrtka sada nudi punu liniju pilana sa širokim pilama te opreme za pilane koja je dizajnirana za poboljšanje prerade i proizvodnje drva kao i povećanje operativne učinkovitosti pilane.

Wood-Mizer TITAN linija obuhvaća pilane sa širokom pilama kao primarne i sekundarne pilane i raspiljivačice, kao i kružne pile, višelisne pilane, optimizirane okrajčivače, ručne okrajčivače i opreme za rukovanje trupcima i građom.

Svaki proizvod serije TITAN osmišljen je kao samostalna oprema za postojeće linije za piljenje ili za izradu cjelovite linije za piljenje, koje se mogu prilagoditi zahtjevima krajnjeg korisnika.


Dobijte cijene i informacije!

Pilane sa širokim pilama

Wood-Mizer MP260

WB2000

VISOKOUČINSKA PROFESIONALNA PILANA

KLJUČNE OSOBINE:

• Težina trupaca do 6 tona
• Prilagodljive funkcije  rukovanja trupcima
• Širina piljenja do 900 mm

OKOMITE PILANE

Wood-Mizer TV2000

TV2000

DVOSTRUKA OKOMITA PILANA

KLJUČNE OSOBINE:

• Brzina piljenje do 40m/min
• Prikladna za listove pila od 32 mm do 80mm
• Promjeri trupaca od 120 – 400 mm
• Automatsko utovarivanje trupaca
• Elektronska kontrola širine piljenja

Wood-Mizer TV4000

TV4000 & TV6000

DVOSTRUKA OKOMITA TRAČNA PILA

KLJUČNE OSOBINE:

• Brzina piljenja do 40/60 m/min (TV4000/TV6000)
• Prikladna za listove pila od 100 ili 125/150 mm (TV4000/TV6000)
• Promjeri trupaca od 120 do 450 mm
• Automatsko utovarivanje trupaca
• Lagana kontrola širine piljenja

VODORAVNE PILANE

Wood-Mizer HR2500

HR2000 & HR2500

RASPILJIVAČICE TITAN

KLJUČNE OSOBINE:

• Brzina piljenja do 40 m/min
• Prikladna za listove pila od 32 mm do 80mm
• Širina ulaznog otvora 350 mm
• Raspiljivačice sa jednom ili dvije pile
• Promjenljiva brzina posmaka i robustni lanac

Wood-Mizer HR6000

HR4000 & HR6000

TITAN RASPILJIVAČICE VISOKOG UČINKA

KLJUČNE OSOBINE:

• Brzina piljenja do 50/80 m/min (TITAN HR4000/6000)
• Prikladna za listove pila od 100 ili 125/150 mm (TITAN HR000/HR6000)
• Širina ulaza 430/450 mm (HR4000/HR6000)
• Raspiljivačice sa jednom ili dvije pile
• Promjenljiva brzina posmaka i robustni lanac

OKRAJČIVAČI & VIŠELISNE PARALICE

Wood-Mizer MR5000

MR3000 & MR5000

TITAN VIŠELISNE PARALICE

KLJUČNE OSOBINE:

• Konstrukcija okvira iz jakog čelika
• Pneumatski pritiskivači sa senzorom
• Odvojena jedinica protiv povratnog udara

 

Wood-Mizer EG800

EG800

TITAN RUČNI OKRAJČIVAČ PILJENICA

KLJUČNE OSOBINE:

• Brzina do 130 m/min
• Šrina ulaza 640 mm
• Nevjerojatno robustna ali lagana za održavanje

Wood-Mizer EA3000

EA1000 & EA3000

TITAN OKRJAČIVAČI ZA OPTIMIZIRANJE

KLJUČNE OSOBINE:

• Optičko “skeniranje” svake piljenice 
• Jednostavno sučelje računala
• Automatsko namještanje piljenica

Kontaktirajte Wood-Mizer upravo sada!

Zatražite komercijalnu ponudu, kataloge ili adresu najbližeg ureda Wood-Mizer.